Wentylacja w domu i w biurze

W każdym budynku, niezależnie od tego czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny lub jednorodzinny czy nawet biurowiec, zawierający pomieszczenia przystosowane do przebywania ludzi, powinien znajdować się sprawny i drożny system wentylacji. Aby wszystko działało jak należy należy przeprowadzać okresowe przeglądy i kontrole systemów wentylacyjnych wraz z przeprowadzaniem odpowiednich konserwacji.

Czy wentylację należy czyścić?

czyszczenie i konserwacja wentylacjiAby wszystkie kanały wentylacyjne były sprawne i spełniały w stu procentach swoje zadania, czyszczenie i konserwacja wentylacji powinna być przeprowadzana systematycznie, co najmniej dwa razy do roku w przypadku budynków biurowych jak również budynków wielorodzinnych oraz co najmniej raz w roku w przypadku budynków jednorodzinnych. Wymogi takie nie tylko są zalecane ale również narzucane przez prawo budowlane, więc stosowanie się do nich jest wręcz obowiązkowe. W innym wypadku możemy być narażeni na kary lub brak wypłaty odszkodowania w przypadkach gdy przedmiot ubezpieczenia w postaci budynku ulegnie zniszczeniu z tytułu różnych nieprzewidzianych przyczyn. Konserwacji i czyszczenia wentylacji mogą dokonywać osoby fizyczne jak również firmy posiadające odpowiednie uprawnienia, natomiast właściciel budynku powinien zadbać o to aby po przeprowadzonej kontroli lub konserwacji zostało wystawione odpowiednie zaświadczenie, które należy przechowywać w zależności od rodzaju budynku przez określony okres czasu.

Drożność systemów wentylacyjnych jest bardzo ważnym aspektem w każdym budynku, ponieważ zapewnia ciągłą wymianę powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku zatkania przewodów wentylacyjnych może dojść do zachwiania cyrkulacji powietrza przez co do całego budynku albo tylko do jego części nie będzie dostarczana odpowiednia ilość tlenu.